logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSásik, Vojtech

Iné mená:

Sásik Adalbertus. Sásik Vojtech

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 12. apríla 1821, Špania Dolina – † 18. mája 1891

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1837 vysvätený za kňaza. Najprv bol prebendátom, neskôr pôsobil ako kaplán v Čiernom Balogu a Podkoniciach. V r. 1846 bol správcom farnosti vo Zvolene, v Dobrej Nive, potom kaplánom v Kláštore pod Znievom. V r. 1849 sa stal správcom farnosti vo Valaskej, v r. 1851 v Hornej Mičinej, v Starých Horách. V r. 1852 bol farárom vo Svätom Ondreji čiže v Brusne, od r. 1853 v Tŕní, kde mu bol v r. 1870 udelený titul čestného dekana. Od r. 1890 žil na dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemecká 1842 sp. - - - - Sásik, Vojtech kaplán
Valaská 1851 - - 1851 - - Sásik, Vojtech administrátor
Brusno 1852 - - 1853 - - Sásik, Vojtech farár
Staré Hory 1852 - - 1852 - - Sásik, Vojtech administrátor
Tŕnie 1853 - - 1890 - - Sásik, Vojtech farár