logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSartorius, Juraj Augustín

Iné mená:

Sartorius Georgius, Augustinus.

Životopisné dáta:

* 1656, Šaštín, okr. Senica – † po r. 1732

Životopis:

Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1676 stal bakalárom filozofie. Teológiu ukončil v Pázmáneu ročníkom hĺbavej teológie. Ako kaplán pôsobil tri roky v Trnave. 29. apríla 1691 bol ustanovený za farára v Dlhej, kde začal písať matriku. V r. 1731 tam vykonal vizitáciu Ján Jelenfy, ktorý o farárovi zaznamenal, že dovŕšil 75 rokov, kňazom je 44 rokov. Bol apoštolským mužom s najlepšími zásluhami pre cirkev. Farníci ho chválili ako dobrého pastiera nie bez vizitátora, ktorý ho pri sekundíciách odmenil. Bol činný až do r. 1732.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 809

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dlhá 1691 apr. 29. 1732 - - Sartorius, Juraj Augustín farár