logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSartoris, Mikuláš Štefan

Iné mená:

Sartoris Nicolaus, Stephanus. Sartoris Mikuláš Štefan

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Teológiu ukončil v seminári sv. Štefana. 18. apríla 1699 bol vysvätený za kňaza. 12. septembra t. r. bol ustanovený za farára v Lieskove, od 3. mája 1702 v Háji. Od 13. januára 1706 bol v Malých Oponiciach.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 908; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčianske Teplice 1702 máj 3. 1705 - - Sartoris, Mikuláš Štefan farár r. 1705 farár vyhnaný
Oponice 1706 jan. 13. 1707 - - Sartoris, Mikuláš Štefan farár