logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSartorides, Martin

Iné mená:

Sartorides Martinus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1630 bol farárom v Holíči. Zúčastnil sa na synode, slávenej v tom roku v Trnave. V Holíči vykonal v r. 1631 vizitáciu Ján Kőszeghy, ktorý o farárovi zaznamenal toto: „Jednoduchý a dobrý muž, ktorého farníci chvália, že je usilovný vo svojom úrade, a tak má poslucháčov. Má počestnú rodinu a knihy postačujúce pre svoj úrad.“ V r. 1647 sa uvádza v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 908

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Holíč 1630 a 1647 - sp. - Sartorides, Martin farár