logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠárocký, František

Iné mená:

Šarocký

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 1. decembra 1924, Petrovany, okr. Prešov – † 13. augusta 1988, Prešov, poch. v Petrovanoch

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 19. júna 1949 vysvätený za kňaza. V rokoch 1949-1951 bol kaplánom v Širokom v prešovskom okrese, v r. 1951 v Sennom v michalovwskom okrse, v r. 1952 vo Vranove nad Topľou. V r. 1953 bol zadržaný, no prepustili ho a stal sa administrátorom v Slivníku v trebišovskom okrese. Neskôr pôsobil v Hankovciach, odkiaľ nastúpil na základnú vojenskú službu. V r. 1955 sa stal kaplánom v Sabinove, v r. 1956 administrátorom v Richvalde v bardejovskom okrese. V rokoch 1961-1967 bol farárom v Pušovciach v prešovskom okrese, v rokoch 1967-1969 v Turanoch nad Ondavou v okrese Stropkov, v rokoch 1969-1971 v Plavči v okrese Stará Ľubovňa. Od r. 1971 pôsobil v Záhradnom v prešovskom okrese.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 107; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 203.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Široké 1949 - - 1951 - - Šárocký, František kaplán
Senné 1951 - - 1953 - - Šárocký, František kaplán
Vranov 1953 - - 1955 - - Šárocký, František kaplán
Sabinov 1955 - - 1956 - - Šárocký, František kaplán
Richvald 1956 - - 1961 - - Šárocký, František správca farnosti
Pušovce 1961 - - 1967 - - Šárocký, František správca farnosti
Turany nad Ondavou 1967 - - 1969 - - Šárocký, František správca farnosti
Plaveč 1969 - - 1971 - - Šárocký, František správca farnosti
Záhradné 1971 - - 1987 - - Šárocký, František správca farnosti