logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSandanus, Ondrej

Iné mená:

Sandanus, Andrej

Tituly:

Mons., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 26. novembra 1941, Kamenná Poruba, okr. Žilina – † 16. januára 2021, Nitra, poch. v Kamennej Porube

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. júna 1968 vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. V rokoch 1968–1970 bol kaplánom v Pruskom, v rokoch 1970–1971 v Ilave, v rokoch 1971–1974 v Kysuckom Novom Meste. V rokoch 1974–1986 bol administrátorom v Skalitom, v rokoch 1986–1990 farárom v Ochodnici, v rokoch 1990–2001 admianistrátorom v Krásne nad Kysucou, pričom bol v rokoch 1990–1997 dekanom Dekanátu Kysucké Nové Mesto. V r. 1997 mu bol udelený titul pápežského komorníka. V rokoch 2001–2005 bol farárom v Makove, v rokoch 2005–2008 duchovným správcom Charitného domu Beckov. V rokoch 2008–2011 bol výpomocným duchovným v Kysuckom Novom Meste, kde od r. 2011 žil na odpočinku. V r. 2018 odišiel do Nitry do Promeritae Quieti, kde aj zomrel.
Pohrebné obrady sa konali 20. januára 2021 v Kamennej Porube, kde bol aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 157;
www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 184;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210118014

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pruské 1968 - - 1970 - - Sandanus, Ondrej kaplán
Ilava 1970 - - 1971 - - Sandanus, Ondrej kaplán
Kysucké Nové Mesto 1971 - - 1974 - - Sandanus, Ondrej kaplán
Skalité 1974 sept. 1. 1986 sept. 1. Sandanus, Ondrej správca farnosti
Ochodnica 1986 - - 1990 - - Sandanus, Ondrej farár
Krásno nad Kysucou 1990 - - 2001 - - Sandanus, Ondrej správca farnosti 1990–97 dekan Kysucké Nové Mesto, 1997 monsignor
Makov 2001 - - 2004 - - Sandanus, Ondrej farár
Beckov 2005 - - 2008 - - Sandanus, Ondrej duchovný správca CHD
Kysucké Nové Mesto 2008 - - 2011 - - Sandanus, Ondrej výpomocný duchovný
Kysucké Nové Mesto 2011 - - 2018 - - Sandanus, Ondrej dôchodok
Nitra 2018 - - - - - Sandanus, Ondrej dôchodok 2018 monsignor