logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠamaj, Milan

Životopisné dáta:

* 10. júna 1944, Vysoká nad Kysucou, okr. Čadca – † 29. augusta 2003, Vysoká nad Kysucou

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 16. októbra 1966 za kňaza. V rokoch 1966-1970 bol kaplánom v Papradne, v r. 1970 bol administrátorom v Dohňanoch v púchovskom okrese, v r. 1971 v Čavoji v prievidzskom okrese. Od januára do apríla 1971 bol administrátorom v Dlhom Poli v žilinskom okrese. V rokoch 1972-1977 pôsobil vo farnosti Adamovské Kochanovce, v rokoch 1977-1982 v Horných Vesteniciach, v rokoch 1982-1990 v Rakovej v čadčianskom okrese, v r. 1990 v Lietave v žilinskom okrese, v r. 1991 v Dežericiach. Od r. 1992 do júla 1996 bol farárom v Pukanci, rok bol administrátorom v Jakubove, od 1. júla 1997 do 30. septembra 2000 v Banskej Hodruši. Potom bol exkardinovaný do ostravsko-opavskej diecézy. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 158; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Papradno 1966 - - 1970 - - Šamaj, Milan kaplán
Púchov 1970 - - 1970 po - Šamaj, Milan kaplán
Dohňany 1970 - - 1971 jan. - Šamaj, Milan kaplán
Čavoj 1971 apríl - 1972 - - Šamaj, Milan správca farnosti
Dlhé Pole 1971 jan. - 1971 apríl - Šamaj, Milan kaplán
Adamovské Kochanovce 1972 - - 1977 - - Šamaj, Milan správca farnosti
Horné Vestenice 1977 - - 1982 - - Šamaj, Milan správca farnosti
Raková 1982 - - 1990 - - Šamaj, Milan správca farnosti
Lietava 1990 - - 1991 - - Šamaj, Milan správca farnosti
Dežerice 1991 - - 1992 - - Šamaj, Milan správca farnosti
Pukanec 1992 - - 1996 júl 25. Šamaj, Milan farár
Jakubov 1996 júl 25. 1997 júl 1. Šamaj, Milan správca farnosti
Banská Hodruša 1997 júl 1. 2000 sept. 30. Šamaj, Milan správca farnosti
Vysoká nad Kysucou 2000 sept. 30. +2003 aug. 29. Šamaj, Milan dôchodok