logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSalix, Karol

Iné mená:

Salix de Felberthal, antea Vrba Carolus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Z Gajár. Pôvodne sa volal Vrba. 20. marca 1677 bol vysvätený ostrihomským arcibiskupom. Od 11. augusta 1682 bol prvým farárom v Lábe. 16. mája 1685 bol ustanovený za farára v Rači, kde pracoval až do r. 1690. Jeho strýko bol Ján Salix, päťkostolský biskup, ostrihomský kanonik a opát Opátstva cisterciátskeho kláštora na Velehrade.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 906

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Láb 1682 aug. 11. 1685 - - Salix, Karol farár
Rača 1685 máj 16. 1690 - - Salix, Karol farár