logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSalix, Ján

Iné mená:

Salix de Felberthal Joannes.

Tituly:

titulárny biskup, archidiakon, kanonik, opát

Životopisné dáta:

* Gajary, okr. Malacky – † 9. júla 1668, Trnava

Životopis:

Magister teológie. Člen Rehole cisterciátov. V r. 1647 bol farárom v Gajaroch. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya. 21. apríla 1560 bol povýšený na velehradského opáta na Morave v prítomnosti Jakuba Martina kráľovského opáta a vizitátora i generálneho vikára, ktorý ho 20. novembra t. r. požehnal za opáta. 31. júla 1653 ho Ferdinand III. vymenoval za opáta v Czikádore v Maďarsku. 17. septembra 1656 sa zriekol velehradského opátstva a hneď aj v Czikadore. 24. januára 1658 sa stal svätiacim biskupom v Päťkostolí. Od augusta 1659 bol skalickým farárom a dekanom. Z biskupstva prijímal 200 uhorských florénov, zo svojej farnosti 500 uhorských florénov. 24. apríla 1661 biskupstvo zo svojho majetku prenajalo Ladislavovi Pethő, prefektovi v Kiskomárom čiže Zalakomári prenajalo na rok turecký koberec za 200 florénov. 26. septembra toho roka bol potvrdený v Ríme. Bol vymenovaný za krbavského biskupa. 23. augusta 1663 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika a gemerského archidiakona. Z farnosti odišiel 31. decembra toho roka. Zomrel v Trnave. Pochovali ho 10. júla v katedrálnom chráme pri oltári sv. Doroty.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 906

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gajary 1647 sp. - - - - Salix, Ján farár
Skalica 1659 - - 1663 dec. 31. Salix, Ján farár