logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠafarovič, Anton Alojz

Iné mená:

Schaffarovics, Antonius

Tituly:

kanonik, regionálny cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 21. júla 1741, Slopná, okr. Považská Bystrica – † 31. decembra 1803, Nitra

Životopis:

Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval filozofiu a teológiu na Trnavskej univerzite a získal doktorát filozofie i teológie. Po kňazskej vysviacke bol kaplánom v Nitre (1765), farárom v Súľove (1766-1771, postaral sa o výstavbu tamojšieho nového farského kostola), potom sa stal farárom (1772) a dekanom (1783) v Jarku pri Nitre. Tu účinkoval dvadsaťštyri rokov. Vymenovali ho za titulárneho (1787), neskôr za riadneho kanonika sídelnej kapituly v Nitre (1797).
Bol literárne činný, tlačou vyšla jeho práca z čias štúdií Assertiones polemicae quas... in Universitate Tyrnaviensi anno 1763 publice propugnavit (Polemické tvrdenia, ktoré... roku 1763 verejne obhájil na Trnavskej univerzite). Zachovala sa jeho rukopisná práca Series episcoporum Nitriensium a temporibus divi Stephani regis Hungariae ad nostram usque aetatem compendio data ab Antonio Sapharovich Pannonio presbytero seculari dioecesis Nitriensis parocho Ureghiensi. Pars prima, anno 1775 (Zoznam nitrianskych biskupov od čias uhorského kráľa svätého Štefana až po našu dobu, podaný v stručnosti od Antona Šafaroviča, panónskeho svetského kňaza Nitrianskeho biskupstva, farára v Jarku. Prvá časť, roku 1775). Rukopis sa nachádzal od r. 1794 v knižnici piaristov v Nitre. Išlo o veľmi cenné dielo pre dejiny Nitrianskeho biskupstva a prepozitúry. Žiaľ, chýba druhý zväzok, so súpisom biskupov z rokov 1505-1808. Na stranách pod čiarou sú historické poznámky a výpisy z prameňov a literatúry. Rukopis podáva osobnosti nitrianskych biskupov na Veľkej Morave a v Uhorsku do r.1505, názory o počiatkoch biskupstva, zoznam biskupov nitrianskej cirkvi v rokoch 1158-1696, zaoberá sa starobylosťou a počiatkami nitrianskej Cirkvi a jej prvými biskupmi, obsahuje aj dodatok o nitrianskom katedrálnom kostole.
Na základe tejto práce napisal a neskôr vydal tlačou dielo Historia ecclesiae Nitriensis et eius episcoporum (Dejiny nitrianskej cirkvi a jej biskupov, 1790), ktoré venoval nitrianskemu biskupovi a mecénovi F. X. Fuchsovi, vydavateľovi bernolákovských kníh.
Keď v Nitre vznikol prvý pobočný stánok Slovenského učeného tovarišstva (1792), Šafarovič patril medzi jeho prvých členov a mecénov (1792-1795).
Niektoré zo svojich kázní vydal tlačou. V konvolúte korešpondencie a drobných tlačí pod názvom Opuscula fugientia (Príležitostné dielka), ktorý pochádza z knižnice piaristov v Prievidzi, sa nachádzajú aj jeho listy.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1302-1303.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Súľov-Hradná 1766 - - 1772 - - Šafarovič, Anton Alojz farár
Jarok 1772 - - 1797 - - Šafarovič, Anton Alojz farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945268Šafarovič, Anton AlojzAssertiones polemicae quas... in Universitate Tyrnaviensi anno 1763 publice propugnavit1763
945269Šafarovič, Anton AlojzSeries episcoporum Nitriensium a temporibus divi Stephani regis Hungariae 1775
945270Šafarovič, Anton AlojzHistoria ecclesiae Nitriensis et eius episcoporum1790