logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠabo, Jozef, SVD

Tituly:

misionár, trpiteľ za vieru, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 9. novembra 1926, Obyce, okr. Zlaté Moravce – † 25. júla 2010, Nitra

Životopis:

Jeho rodičia boli roľníci. Po ukončení gymnázia v r. 1947 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Zobore. Jeho rehoľnú formáciu prerušila barbarská noc r. 1950. Spolu s ostatnými rehoľníkmi bol vyvezený do koncentračného kláštora Podolínca. Neskôr sa dostal do PTP do Svätej Dobrotivej v Čechách. V r. 1952 sa pre žltačku dostal do civilu a pracoval v civilných zamestnaniach. V r. 1958 odišiel ilegálne do Poľska spolu so spolubratom Róbertom Borikom. Ich cieľom bolo dostať sa čo najskôr na Západ a odtiaľ na misie. To sa však nepodarilo. Rehoľný predstavený ich presvedčil, aby si dokončili teologické štúdia v Poľsku. Počas štúdií sa ukrývali na rôznych miestach, v kláštoroch i v rodinách. 21. mája 1960 bol páter Šabo, spolu s pátrom Borikom vysvätený za kňaza. Vysviacka sa konala tajne, v súkromnej rezidencii pomocného biskupa v Gniezne. Po vysviacke sa obaja ešte trikrát pokúšali utiecť do Švédska. Na tretíkrát ich polícia chytila v lodenici Gdańsku. Páter Šabo bol zatknutý a odsúdený. Neskôr poľská polícia Pátra Šabu, Borika i Horvátha (ktorý utiekol do Poľska o rok skôr) vyviezli do Českoskovenska, kde boli opäť súdení a odsúdení. Súd v Bratislave ich v r. 1964 odsúdil na osemnásť mesiacov. Po roku bol páter Šabo prepustený na všeobecnú amnestiu. V r. 1969 sa dostal do pastorácie ako kaplán do Bánoviec nad Bebravou a v tom istom roku za kaplána do Nitry – Horného mesta. Od r. 1975 do r. 1995, teda spolu dvadsať rokov bol farským administrátorom v Terchovej. Zaslúžil sa o rozvoj ľudových duchovných tradícií, najmä tradičnej Jasličkovej pobožnosti a tiež o založenie Cyrilometodských dní r. 1990. Vďaka jeho iniciatíve sa v rázovitej farnosti Terchová ľudová tradícia užšie spojila s duchovným životom.
V rokoch 1995-2000 pôsobil ako provinciálny ekonóm Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii. Bol jedným z tých spolubratov, ktorí sa zaslúžili o obnovenie činnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku po tzv. nežnej revolúcii. V rokoch 2000-2010 ako farský administrátor viedol farnosť Svätoplukovo, kde v tom roku oslávil aj svoje zlaté kňazské jubileum. Na zakončenie jeho pastoračnej činnosti ho J. Ex. mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, vymenoval za honorárneho kanonika Nitrianskej kapituly.
Páter Šabo SVD bol horlivým dušpastierom, ktorý vychoval siedmich kňazov. Ochotne slúžil viacerým rehoľným komunitám sestier ako ich spovedník a exercitátor. Viacerí kňazi a bohoslovci ho vyhľadávali ako spovedníka. Dušpastiersky pracoval do posledného výdychu. Je pochovaný medzi spolubratmi na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 158;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100726020

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1960 - - 1969 - - Šabo, Jozef, SVD mimo pastorácie
Bánovce nad Bebravou 1969 - - 1970 - - Šabo, Jozef, SVD kaplán
Nitra (horné mesto) 1970 - - 1975 - - Šabo, Jozef, SVD kaplán
Terchová 1975 - - 1995 - - Šabo, Jozef, SVD správca farnosti
Nitra 1995 - - 2000 - - Šabo, Jozef, SVD provinciálny ekonóm Spoločnosť Božieho Slova na Kalvárii
Svätoplukovo 2000 - - +2010 júl 25. Šabo, Jozef, SVD správca farnosti honor. kanonik Nitr. kapituly


Stručná bibliografia:

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1066381Šabo, Dominik - Szumił, MirosławPáter Jozef Šabo SVD2021