logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSabariensis, Ján

Iné mená:

Sabariensis Joannes.

Životopisné dáta:

† 1614, Trnava

Životopis:

Bol prvým chovancom ostrihomskej kapituly vo Viedni v Bursa Agni. 6. októbra 1590 prijal štyri nižšie svätenia od Jána Kutašiho. 15. decembra prijal subdiakonát, 20. decembra diakonát v trnavskej kaplnke. Kňazské svätenie prijal 22. decembra t. r. Nato pôsobil ako kaplán v Trnave. 28. septembra 1593 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika. V r. 1594 sa stal farárom na hrade v Nových Zámkoch, kde bol činný až do r. 1598. Vrátil sa do Trnavy a stal sa rektorom altárie Najsv. Trojice. Tam aj zomrel. Je pochovaný v chráme sv. Mikuláša blízo katedry.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 904

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nové Zámky 1594 sp. - - - - Sabariensis, Ján farár