logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRuttkay, Pavol

Iné mená:

Ruttkay Pavel

Životopisné dáta:

† 1793, Turčiansky Michal

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1776 bol kaplánom v Kláštore pod Znievom. Od r. 1777 bol farárom v Turanoch, od r. 1788 vo Turčianskom Svätom Michale, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1777 - - 1788 - - Ruttkay, Pavol farár
Turčiansky Michal 1788 - - 1793 - - Ruttkay, Pavol farár