logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRusko, Rudolf

Iné mená:

Rusko Rudolf

Životopisné dáta:

* 28. marca 1877, Krupka – † 14. septembra 1951

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1889 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Oslanoch, v r. 1895 bol správcom farnosti v Háji, potom kaplánom v Sučanoch, Zvolenskej Slatine, Hronci a Chrenovci. Od r. 1896 pôsobil v Brehoch, najprv ako administrátor, od r. 1897 ako farár. Od r. 1900 bol farárom v Tekovskej Breznici, kde sa v r. 1921 stal dekanom. Od r. 1922 pôsobil v Novej Bani, v r. 1927 sa stal tekovským archidiakonom. Od r. 1937 žil na dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podbrezová 1893 - - 1896 - - Rusko, Rudolf miestny kaplán
Brehy 1896 - - 1901 - - Rusko, Rudolf farár
Tekovská Breznica 1900 - - 1922 - - Rusko, Rudolf farár
Nová Baňa 1922 - - 1937 - - Rusko, Rudolf farár
Rudno nad Hronom 1931 - - 1932 - - Rusko, Rudolf excurrendo z Novej Bane