logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRudnay, Vavrinec

Iné mená:

Rudnay Laurentius.

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 11. novembra 1819, Považany, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 3. mája 1883, Veľké Ludince, okr. Levice

Životopis:

Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu vo Viedni. 13. júla 1843 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Novej Dedine. V r. 1845 sa stal ceremoniárom biskupa sufragána Majthényiho. V r. 1849 sa stal kaplánom v Dorogu, nato v Ostrihome a potom v Kolárove. V r. 1849 bol v Bratislave zadržaný ako politicky kompromitovaný. V r. 1852 bol prebendátom a potom kaplánom u sv. Ignáca, ako taký, v r. 1856 bola tiež konsekrovaná bazilika, kde pôsobil. V r. 1857 bol znovu vymenovaný za notára apoštolskej administratúry. 9. júla 1863 bol ustanovený za farára vo Veľkých Ludinciach. Bol pápežským kaplánom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 902

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Ludince 1863 júl 7. +1883 máj 3. Rudnay, Vavrinec farár