logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRudnay, Juraj (1673-1713)

Iné mená:

Rudnay Georgius.

Životopisné dáta:

* 1673 – † po r. 1713

Životopis:

Teológiu ukončil ročníkom morálky. 28. marca 1698 bol ustanovený za farára v Turanoch. Od 25. apríla 1701 bol vo Veľkých Ludinciach. V tom istom roku tam František Jozef Jezerniczky vykonal vizitáciu, v ktorej je zaznamenané toto: „Chrám je pustý bez strechy mimo dediny na kopci, kde predtým bola samotná dedina. Farár má 28 rokov, v tomto mieste je dva mesiace.“ Už v r. 1702 zanechal farnosť, vstúpiac do Rehole sv. Benedikta. V r. 1712 sa objavuje ako farár v Karancsságu až do r. 1713.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 902

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1698 mar. 28. 1701 apr. 25. Rudnay, Juraj (1673-1713) farár
Veľké Ludince 1701 apr. 25. 1702 - - Rudnay, Juraj (1673-1713) farár
Karancsság (Maďarsko) 1712 - - 1718 - - Rudnay, Juraj (1673-1713) farár