logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRúčka, Štefan

Iné mená:

Rucska Stephanus.

Tituly:

historik, publicista

Životopisné dáta:

* 24. decembra 1825, Trnava – † 17. augusta 1904, Veľké Kostoľany, okr. Piešťany

Životopis:

Absolvoval gymnázium v Trnave, od r. 1842 študoval filozofiu a teológiu v Nitre. Sviatosť kňazstva prijal 6. januára 1849.
Najprv bol v Trenčíne kaplánom, neskôr správcom farnosti a od r. 1860 pôsobil ako vojenský kaplán pri 9. husárskom pluku kniežaťa Františka Lichtensteina. Pre chorobu musel v r. 1865 odísť do predčasného dôchodku. Žil v Trnave, kde príležitostne vypomáhal v pastoračnej práci. Od 28. februára 1874 spravoval farnosť v Bzinciach pod Javorinou, od 1. apríla 1893 bol farárom v Drahovciach.
Zaoberal sa dejinami. Napísal historickú monografiu o Trnave a o Hlohovci. V Letopise Matice slovenskej uverejnil v r.1872 životopis trnavského národovca Martina Branislava Tamaškoviča. V otázkach spisovnej slovenčiny sa v 50tych rokoch 19. storočia prikláňal na stranu moyzesovských staroslovákov. V matičnom období však prijal Hattalovu úpravu slovenčiny. Bol členom Matice slovenskej. V Trnave zastával funkciu tajomníka jej pobočky. V r. 1869 sa stal redaktorom časopisu Cyrill a Method i jeho príloh Vojtech a Sborník kázní a homílií. Vtedy však začal časopis upadať a v júni 1870 prestal vychádzať. Istý čas redigoval aj Katolícke noviny a prispieval do rôznych náboženských a národných slovenských periodík. Spracoval a vydal výklad evanjelií Krátky výklad nedeľných a sviatočných i príležitostných Evangelií na celý rok (Skalica 1884).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 901; Katolícke Slovensko. Trnava 1933, s. 471; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčín 1849 - - - - - Rúčka, Štefan kaplán
Skalité 1855 nov. - 1856 jan - Rúčka, Štefan administrátor
Bzince pod Javorinou 1874 feb. 28. 1893 mar. 31. Rúčka, Štefan farár
Drahovce 1893 - - 1902 - - Rúčka, Štefan administrátor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944992Rúčka, ŠtefanTrnava čili historicko miestopisný nástin krutých osudov a pamätností1868
1036221Rúčka, ŠtefanKrátky wýklad nedeľných a swiatočných i príležitostných Ewangelií na celý rok 1884

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
479537Schuster, J.Weliký Dejepis Biblický Starého i Nowého Zákona:1873

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
40033Poklady kazateľského rečníctva1848-18513Od velebn. p. Štěpana Raučky, kaplána zljechovského. Kázen. O lhostejnosti čili chladnosti ve věcech víry.
51819Katolícke noviny185017Stefan Rucska Kaplan Walaszko-Belanskí Kďe más hledať prameň nakazenosťi terajšéj?
44950Cyrill a Method185013Štefan Ručka Která je prawá spasitedlná wíra ?
45659Cyrill a Method185026Ručka Štepán Obrana a visvetlení dopisu
43936Katolícke noviny185221Štefan Rúčka, kaplan popradňanský. Pracowitosť a záhalka.
43950Katolícke noviny185222Štefan Rúčka, kaplan popradňanský. Pracowitosť a záhalka
43788Katolícke noviny185511Štefan Ručka, kaplan Papradňanský Chudoba a almužna.
43306Katolícke noviny18559Štefan Rucka,kaplán Papradňanský. Hriech sám seba trestá.
47883Cyrill a Method185631Stěfan Rúčka, Papež a Církev, náboženství a kněžství,
47889Cyrill a Method185634Štěfan Rúčka Papež a Církev, náboženství a knězství.
50016Katolícke noviny185652Štěfan Rúčka Štyry čiastky roku
55949Cyrill a Method185715Štěfan Rúčka Z Kysúc
55966Cyrill a Method185718Štěfan Rúčky Čerwení pútnici, čili: Križáci.
55941Cyrill a Method185719Štěfan Rúčky Čerwení pútnici, čili: Krížáci.
55975Cyrill a Method185720Štěfan Rúčky Čerwení pútnici, čili: Križáci.
50589Katolícke noviny185813Štěfan Rúčka Úwahy o povolaní a koncí člowěka.
43836Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185830Štěfan Rúčka, kaplán neslušský. Wierozwest španielský.
45626Cyrill a Method186933Štefan Rúčka. Úprimné slovo k ctenému katl. Obecenstvu.
45646Cyrill a Method186934Štefan Rúčka. Oznam straniva budúceho redigovania časopisu („Cyrill-Method a Vojtech.“)
45631Cyrill a Method186936Štefan Rúčka. Prihlás Redakcie „Cyrilla-Methoda.“
45632Cyrill a Method186936Štefan Rúčka. Dr. O. Radlinský a Magyar Állam.
45072Cyrill a Method18699Štefan Rúčka Redaktor Literatúra.
44040Cyrill a Method18705Štefan Rúčka,redaktor „Cyrilla Methoda.“ Dopisy.(1)