logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRotáry, Ján

Iné mená:

Rotáry Joannes. Rozáry Joannes.

Životopisné dáta:

† 8. novembra 1767, Hronský Beňadik, okr. Žarnovica

Životopis:

16. februára 1728 bol ustanovený za farára v Sľažanoch. Od 7. januára 1736 bol v Novej Dedine, kde pôsobil až do r. 1753. Od 10. decembra 1756 bol špirituálom v seminári sv. Štefana. Ako taký zomrel vo Svätom Beňadiku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 900

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sľažany 1728 feb. 16. 1736 - - Rotáry, Ján farár
Nová Dedina 1736 jan. 7. 1753 okt. - Rotáry, Ján farár