logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRosíval, Štefan

Iné mená:

Rozsival, Roszival Stephanus, Rosíval Štefan.

Tituly:

ThDr., kanonik, titulárny opát, politik, poslanec dolnej komory uhorského parlamentu

Životopisné dáta:

* 4. augusta 1844, Nitriansky Hrádok, dnes súčasť Šurian, okr. Nové Zámky – † 1. septembra 1916, Ostrihom, Maďarsko, poch. v Nitr. Hrádku

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Ostrihome, filozofické v Trnave, teologické v Pešti. Za kňaza bol vysvätený 2. augusta 1868.
Bol kaplánom v Stupave, 11. septembra 1870 sa stal duchovným a dočasným administrátorom v Záhorskej Bystrici, kde sa 12. októbra 1873 stal farárom. V r. 1877 obhájil na budapeštianskej univerzite hodnosť doktora teologických vied. Radikálne zreštauroval faru i kostol. V rokoch 1881 – 1892 pôsobil ako vyslanec stupavského dištriktu na kráľovskom sneme. 19. mája 1883 sa stal zastupujúcim dekanom stupavského dištriktu a inšpektorom pre základné školy. Od 13. novembra 1884 bol riadnym dekanom. Od júna 1886 bol farárom v Pribete, od mája 1888 v Tvrdošovciach. Za neho sa aj táto fara zreštaurovala. 20. decembra 1889 bol vymenovaný za ostrihomského kanonika, od 2. septembra 1890 zastával funkciu arcidiecézneho škôldozorcu. 25. marca 1891 sa stal titulárnym opátom, 27. októbra 1893 bol vymenovaný za rektora ostrihomského seminára, od roku 1898 za volebný obvod Varín. 27. januára 1916 bol ešte povýšený na kanonika-kustóda.
Popri pastorácii podporoval aj rozvoj cirkevného školstva. Bol členom bratislavského župného zastupiteľstva a jeho rady, spolupracovníkom novín Nemzeti Politika, v rokoch 1881-1892 poslancom Uhorského snemu za volebný obvod Stupava a v r. 1898-1899 bol vyslancom za volebný obvod Varín. Je pochovaný vo svojom rodisku, v Nitrianskom Hrádku.
V mladosti písal aj verše. Tlačou vyšla jeho dizertačná práca aj príležitostná kázeň.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 900; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 118; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.; https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Rosival;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm;
www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stupava 1868 - - 1870 sept. 11. Rosíval, Štefan kaplán
Záhorská Bystrica 1870 sept. 11. 1873 okt. 12. Rosíval, Štefan administrátor
Záhorská Bystrica 1873 okt. 12. 1886 jún - Rosíval, Štefan farár
Pribeta 1886 jún - 1888 máj - Rosíval, Štefan farár
Tvrdošovce 1888 máj - 1890 dec. 20. Rosíval, Štefan farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019524Rosíval, ŠtefanTheses ex universa theologia in universitate hungarica1877
1019525Rosíval, ŠtefanPamiatka posvatenia chrámu Božieho v Zohori.1898