logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRoháč, Bartolomej

Iné mená:

Roháč Bartolomej

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 21. augusta 1859, Prievidza – † 8. januára 1944, Prievidza

Životopis:

Pôvodne bol členom Rehole sv. Františka, kde účinkoval ako lektor a učil kňazský dorast 11 rokov. V r. 1894 bol gvardiánom kláštora v Kremnici. Keď rehoľu reformovali, odišiel v r. 1898 do Banskobystrickej diecézy a stal sa kaplánom v Starých Horách, Detvianskej Hute, Selciach. V r. 1903 sa stal farárom v Bacúrove, v r. 1906 v Starých Horách. V r. 1919 sa zriekol fary a ostal správcom farnosti v Chrenovci, kde sa v r. 1924 stal farárom, v r. 1932 honorárnym dekanom. Od r. 1939 žil na dôchodku v rodisku, kde aj zomrel.
Postavou bol najmenší kňaz v Banskobystrickej diecéze. Vystupoval sebavedomo, panovačne, ale aj srdečne. Bol otvorený, duchaplný, vtipný, priateľský. Niekedy zlostný. Povinnosti si konal pedantne, voči veriacim bol dobrý, ale vyžadoval od nich všetky hmotné dávky, ktoré boli podľa starých zvyklostí povinní dávať, a preto ho nemali radi, nevedel si ich získať. Kazateľ bol rozvláčny, ale reálny. Spovedník prísny. Bol ľudový lekár, zelinkár, liečil podľa lekára Kneippa. Zaujímali ho starožitnosti.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detvianska Huta 1902 - - 1902 - - Roháč, Bartolomej administrátor
Bacúrov 1903 - - 1905 - - Roháč, Bartolomej farár
Staré Hory 1906 - - 1919 - - Roháč, Bartolomej farár
Chrenovec - Brusno 1919 - - 1939 - - Roháč, Bartolomej farár