logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRobík, Ján Alojz

Iné mená:

Robik Joannes, Aloysius. Robík Ján

Tituly:

náboženský spisovateľ, prekladateľ, mecén

Životopisné dáta:

* 1648, Stupava, okr. Malacky – † 22. decembra 1701, Trnava

Životopis:

Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Viedenskej univerzite. Od r. 1679 pôsobil ako farár v Perneku, od 26. apríla 1685 v Kremnici. V r. 1692 sa stal bratislavským kanonikom, 21. apríla 1700 ostrihomským kanonikom. Štedro podporoval piaristickú rehoľu vo Svätom Jure. V r. 1701 nechal na vlastné náklady obnoviť oltár v Dóme sv. Mikuláša v Trnave.
Knižne vyšli jeho Evanjelia a epištoly na nedele a svátky (1702). Z latinčiny preložil katechetickú príručku Wiloženi o užitku a potrebe katechizmusa to gest wiučowani mládeže skrze krátke otázky a odpoweďj. Ponagprwe od gednóho ctjhodného kněze z Towaristwa Gežjssowého na wlasky gazik zložene, a potom na němeczky wyložene. Wčyl pak w nowe skrze dwogjctyhodného pána Jana Robika welebneg a slawnej Kapitule ostrihomskeg kanonjka, na slowensky gazik wipráwene y take z nakladem geho k spasytedlnemu prospechu witlačene. (Trnava 1702, 7 s.).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 896-897; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 99; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pernek 1679 apr. 26. 1682 - - Robík, Ján Alojz farár
Kremnica 1685 apr. 12. 1692 - - Robík, Ján Alojz farár