logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRišško, Martin

Iné mená:

Risskó, alias Huszkó Martinus. Huszkó, vel Riskó Martinus, Joannes. Rissko Martin. Riško (Rišško) Martin alias Huško

Životopisné dáta:

* 1719 – † 20. marca 1779, Naháč, okr. Trnava

Životopis:

Teológiu absolvoval v Pázmáneu po treťom ročníku. V r. 1755 bol poslaný za kaplána do Trubína. Potom bol päť rokov v Zvolenskej Ľupče. 7. novembra 1749 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri. Od 17. mája 1752 bol v Naháči. V tom rok bola pri kostole nanovo postavená fara od základov z rozhodnutia grófa Juraja Erdődyho, kuriálneho sudcu. V r. 1755 tam vykonal Ján Galgóczy vizitáciu, v ktorej je o farárovi: „36 ročný. Svoj úrad zastáva usilovne.“ Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 896; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1749 nov. 7. 1752 - - Rišško, Martin farár
Naháč 1752 máj 17. +1779 mar. 20. Rišško, Martin farár