logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRiššák, Ján

Iné mená:

Riššák Ján

Životopisné dáta:

* 23. októbra 1792, Varín, okr. Žilina – † 5. januára 1867, Šimonovany, časť Partizánskeho

Životopis:

Jeho otec sa volal Adam, matka Katarína Akantiszová, jeho brat Ondrej (1789 -1876) bol tiež kňazom, okrem iného farár v Radošine, kde aj zomrel. Ján bol ordinovaný v roku 1819, potom kaplán v Lovči, Vyhniach a Banskej Bystrici. V r. 1830 bol správcom farnosti v Tajove, v r. 1831 v Hronci, Čiernom Balogu a Podkoniciach. Od r. 1832 pôsobil v Moštenici, najprv ako administrátor, potom ako farár. V roku 1836 rezignoval na faru a ostal ako správca farnosti v Motyčkách, od r. 1837 bol správcom farnosti v Radvani. Tu ho pozbavila benefícia sentencia konzistória. Od roku 1842 pôsobil v Šimonovanoch, najprv ako správca farnosti, od 1846 ako farár. Tu aj zomrel a bol aj pochovaný. Miesto posledného odpočinku sa nedá identifikovať. Zaujímavosťou je, že 3.10.1842 zomrel v Šimonovanoch (aj pochovaný) Martin Ondrej Akantisz, rodák z Varína, syn otca Martina a matky Anny Riššákovej, kaplána z Dvorov nad Žitavou, ktorý tu zomrel náhle vo veku 30 rokov počas návštevy ujka (maminho brata), šimonovianskeho farára. Pochoval ho malokršteniansky farár, dekan Ignác Galász.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tajov 1830 aug. - 1831 mar. - Riššák, Ján administrátor
Moštenica 1831 - - 1836 - - Riššák, Ján farár
Motyčky 1837 - - 1837 - - Riššák, Ján farár
Podkonice 1837 - - 1837 - - Riššák, Ján administrátor
Radvaň 1837 - - 1842 - - Riššák, Ján farár
Partizánske-Šimonovany 1842 - - 1866 - - Riššák, Ján farár
Malé Kršteňany 1849 - - 1849 - - Riššák, Ján excurrendo zo Šimonovian