logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRichtárčik, Augustín

Životopisné dáta:

* 19. apríla 1883, Sečovce, okr. Trebišov – † 23. mája 1953, Haniska

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol ordinovaný 24. júna 1906 za kňaza. Bol kaplánom v Zborove, Bardejove, v r. 1910 kaplánom a katechétom v Košiciach. V rokoch 1911-1916 bol administrátorom v Plavnici a členom misijného kolégia, v rokoch 1916-1931 v Budimíri a zároveň notárom dištriktu. Od r. 1931 pôsobil v Haniske, kde sa v r. 1936 stal dekanom, v r. 1937 emeritným dekanom. V r. 1943 mu bol udelený titul čestného kanonika.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 174

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zborov 1906 - - 1906 - - Richtárčik, Augustín kaplán
Bardejov 1906 - - 1910 - - Richtárčik, Augustín kaplán
Košice 1910 - - 1911 - - Richtárčik, Augustín kaplán-katechéta
Plavnica 1911 - - 1916 - - Richtárčik, Augustín administrátor
Budimír 1916 - - 1931 - - Richtárčik, Augustín administrátor
Haniska 1931 - - +1953 - - Richtárčik, Augustín administrátor