logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRičanský, Tobiáš, SJ

Iné mená:

Ritsanszky, Ricsánszky, Tóbiás

Tituly:

superior

Životopisné dáta:

* 12. júna 1649, Trenčín – † 10. októbra 1709, Trenčín

Životopis:

Filozofiu študoval v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 30. decembra 1672. Učil gramatické, humanitné a rétorické triedy. Viac rokov bol kazateľom v Trnave. V roku 1703 bol superiorom žilinskej jezuitskej rezidencie. Účinkoval tu aj ako slovenský kazateľ a spovedník. Napokon pôsobil v Trenčine, kde aj zomrel.
V r. 1678 vyšla v Trnave jeho reč s názvom Anomali Fortunae Casus. Honori... Philosophiae Neo-Baccalaureorum. V rukopise zanechal dvojzväzkové dielo s názvom Cornicula diversicolor in eventum omnem necessitatis concinnata, napokon Dodatok niektorých materiálov, vybraných z Didaka Nissena.

Pramene:

Scriptores provinciae Austriacae Societatis Jesu, collectionis scriptores ejusdem societatis universae tomus primus, Typis congregationis Mechitaristicae, Viedeň 1855, elektronický text; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žilina 1703 - - 1704 - - Ričanský, Tobiáš, SJ farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1024601Ričanský, Tobiáš, SJCornicula diversicolor in eventum omnem necessitatis concinnata 11683
1024602Ričanský, Tobiáš, SJCornicula diversicolor in eventum omnem necessitatis concinnata 21688
1024603Ričanský, Tobiáš, SJAppendix nonnullarum materiarum ex Didaco Nisseno extractarum1688