logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRibecký, Štefan (1755-1828)

Iné mená:

Ribeczky Stephanus.

Tituly:

dištriktuálny dekan, asesor

Životopisné dáta:

* 1755, Skalica – † 1828, Žemliare, okr. Levice

Životopis:

Narodil sa v Skalici okolo r. 1755. Študoval vo viedenskom Pazmáneu, ktoré ukončil r. 1779. Kaplánom bol v Tekovskom Rybníku čiže Rybníku nad Hronom. 2. apríla 1882 sa stal farárom v Nemčiňanoch, , kde sa snažil dať zanedbanu farnosť do lepšieho stavu, na vlastné náklady postavil mnohé budovy. V r. 1788 a 1789 ?mu Miestodržiteľská rada uložila, aby sa postaral o postavenie kostola. V r. 1804 všetko strovil oheň. Farár znova všetko obnovoval. Unavený prácami prešiel 1. februára 1807 do Žemliarov, kde pôsobil až do smrti. V r. 1814 sa stal dekanom levického dištriktu. Bol tiež prísediacim súdnej tabule Tekovskej župy, konventuálnom konventu v Hronskom Beňadiku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 894; Košík, Ľudovít. Kňazské osobnosti Skalice. Skalica: 2014

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemčiňany 1782 apr. 2. 1807 feb. 17. Ribecký, Štefan (1755-1828) farár
Rykynčice 1787 - - 1790 - - Ribecký, Štefan (1755-1828) farár
Žemliare 1807 feb. 1. +1828 aug. 31. Ribecký, Štefan (1755-1828) farár