logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRezéky, Ondrej

Iné mená:

Rezéky Andreas.

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Z Krštenian. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1687 stal magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári až po ročník kazuistiky. 3. júna 1689 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku a mesiaci sa stal farárom vo Svätom Petri. 14. júna 1692 bol ustanovený za farára v Jacovciach, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi povedal, že má 34 rokov, v duchovnej správe je 8 rokov, obrátil 36 duší. Tam vykonal v r. 1700 ten istý vizitátor druhú vizitáciu, v ktorej je o farárovi toto: „38ročný, vo farnosti 11 rokov, v tejto 8 rokov. Usilovný vo vykonávaní Božích tajomstiev, nikto proti nemu nevzniesol sťažnosti. Bola mu daná fakulta, aby nesobášil opitých v ten večer, ale až na druhý deň, keď vytriezveli.“ Tam pracoval až do r. 1712.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 892

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svätý Peter 1689 jún - 1692 jún 14. Rezéky, Ondrej farár
Jacovce 1692 júl 14. 1712 - - Rezéky, Ondrej farár