logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRévai, Anton

Iné mená:

de Réva, Révay, Anton. Révay Comes Antonius. Anton II. de Révaj

Tituly:

biskup, krajinský hodnostár

Životopisné dáta:

* 6. marca 1718, Turčianska Štiavnička, okr. Martin – † 26. decembra 1783, Močenok, okr. Šaľa, poch. v Nitre

Životopis:

Pochádzal zo starého slovenského grófskeho rodu, bol synom turčianskeho vicišpána Petra Révai a Kristíny Esterháziovej. Absolvoval gymnaziálne štúdiá, potom študoval filozofiu v Trnave, teológiu vo Viedni ako chovanec Pázmanea. Doktorát teológie získal v r. 1739. Za kňaza bol vysvätený v r. 1741.
V rokoch 1741-1743 bol ratótskym prepoštom, 22. januára 1743 bol vymenovaný za bratislavského kanonika, o rok nato sa stal prepoštom v Novom Meste nad Váhom, kde v r. 1747 vykúpil za 1050 zlatých florénov pivovar na krematórium, v r. 1762 nechal za 720 zlatých florénov zreštaurovať prepoštský mlyn, zároveň za 680 florénov mlyn v Pobedime. Zaobstaral nový organ a rúcha. 9. januára 1752 bol vymenovaný za ostrihomského kanonika, 31. januára tohto roka za šaštínskeho archidiakona, neskôr za titulárneho biskupa kurzolánskeho. V r. 1754 ho vysvätili za sufragána ostrihomského arcibiskupstva, titulárneho biskupa milevského. V Žiline udeľoval 17. júna 1761 sviatosť birmovania. K sviatosti pristúpilo 465 birmovancov, z čoho bolo 192 chlapcov a mužov vo veku 6 až 58 rokov a 273 dievčat a žien vo veku 5 až 60 rokov. Pri tejto príležitosti posvätil v kostolnej veží väčší zvon, ktorý boli znova preliali. V r. 1776 sa stal prvým rožňavským biskupom, 25. júna 1780 nitrianskym biskupom. 1. októbra 1780 sa zriekol prepozitúry v Novom Meste nad Váhom, 15. novembra 1780 bol intronizovaný v Nitre. Zomrel v letnom sídle nitrianskych biskupov v Močenku postihnutý porážkou. Je pochovaný pod nitrianskou katedrálou. Nezanechal závet, preto tretina jeho majetku pripadla diecéznej základine. Po jeho smrti viac ako štyri roky diecéza nemala biskupa. Položil organizačné základy novozriadenej Rožňavskej diecézy, neprijal funkciu nitrianskeho župana, ktorú od 14. storočia zastávali nitrianski biskupi, preto definitívne prešla do rúk svetskej šľachty. Bol milovníkom umenia. V Nitre založil školu-normálku, v Radošine dal postaviť novú faru.
Tlačou vyšla jeho študentská práca z teológie a prejavy pri príležitosti biskupskej inštalácie. Publikované diela: Assertiones theologicae de jure et justitia (Teologické výpovede o práve a justícii, Viedeň 1741); Sermo... habitus Rosnaviae die XXI. Nov. 1776. dum primo cathedralem ecclesiam Rosnaviensem ingrederetur (Reč prednesená v Rožňave 21. novembra 1776, keď prvýkrát vstúpil do rožňavskej katedrály, Levoča 1776); Sermo... ad clerum suum dictus dum in episcopum Nitriensem die 15 mensis novembris a 1780. inauguraretur (Reč svojim kňazom, keď 15. novembra 1780 nastúpil na nitrianske biskupstvo, Trnava 1780).

Pramene:

(Vurum, J.): Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Bratislava 1835, s. 447-449; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 434; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 891; Stránsky, A. - Cserenyey, Š.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 250-252; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 404; Martinec, P.: Vademecum episcopi Nitriensis I. Anno 1690-1995. Rkp., seminárna práca, Nitra, s. 51-53; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 73; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nové Mesto nad Váhom 1744 - - 1780 - - Révai, Anton farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019461Révai, AntonAssertiones theologicae de jure et justitia1741
1066191Révai, AntonSermo... ad clerum suum dictus dum in episcopum Nitriensem1780