logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovReszek, Ambróz

Iné mená:

Reszek; Rezik Ambrosius; Riczik

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Študent prvého ročníka logiky a kazuistiky bol 17. apríla 1639 vysvätený sirmianskym biskupom. V r. 1641 obdržal farnosť Rybník nad Hronom, kde v r. 1647 vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o farárovi takto: „45 ročný, vo farnosti 6 rokov. Okrem toho má užitočné tridentské knihy. Muž jedinečnej dobroty a príkladu.“ V r. 1647 bol farárom v Pečeniciach. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya. V r. 1650, keď bol Ján Pisky kaločským arcibiskup bratislavským prepoštom a opátom Saghu, mal farár sídlo na hrade v Pečeniciach a riadil aj duchovnú správu v Bátovciach, vtedy z vďačnosti dostal vinice, oslobodené od desiatkov a deviatkov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 890

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rybník nad Hronom 1641 - - 1647 - - Reszek, Ambróz farár
Pečenice 1647 - - - - - Reszek, Ambróz farár