logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRepaszky, Ján

Iné mená:

Repaszky

Životopisné dáta:

* 29. decembra 1779 Dravce, okr. Levoča – † 23. júna 1845, Hanušovce

Životopis:

Vyššie štúdiá absolvoval v Jágri. Po skončení teologických štúdií ho košický biskup A. Szabo vysvätil v septembri 1805 za kňaza. Bol kaplánom v Terni, v rokoch 1806-1808 vo Veľkom Šariši. V rokoch 1808-1811 bol farárom v Hermanovciach, od r. 1811 až do smrti farárom v Hanušovciach, pričom bol zároveň prísediacim súdnej tabule Šarišskej stolice a v rokoch 1821 - 1824 excurrendo spravoval aj farnosť Skrabské.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 173

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Terňa 1805 - - 1806 - - Repaszky, Ján kaplán
Veľký Šariš 1806 - - 1808 - - Repaszky, Ján kaplán
Hermanovce 1808 - - 1811 - - Repaszky, Ján farár
Hanušovce nad Topľou 1811 - - 1845 - - Repaszky, Ján farár
Skrabské 1821 - - 1824 - - Repaszky, Ján excurrendo