logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRépássy, František

Iné mená:

Répássy Franciscus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1745, Trnava – † 16. júla 1806, Prašice, okr. Topoľčany

Životopis:

Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1764 stal bakalárom, v r. 1765 magistrom filozofie. Prvý ročník teológie absolvoval v r. 1766 v tom istom seminári, ostatné v Pázmaneu. 17. júla 1768 sa stal prebendátom v Trnave. Po 22 mesiacoch sa stal kaplánom v Levároch. Po šiestich mesiacoch, to jest 21. decembra 1770 bol ustanovený za farára v Prašiciach, kde sa 3. júna 1780 konala Baťánova vizitácia, v ktorej je o ňom: „Dovŕšil 34 rokov. Má dobré držanie, aj konštrukciu aj formu. Je zdravý, veľmi užitočne slúži veriacim vo farnosti. Stále mladý, ale obzvlášť vhodný na úrad, presný, obozretný a reálny, čo som ocenil pri vizitácii, čoskoro bude dištriktuálnym dekanom.“ V r. 1805 sa stal dištriktuálnym dekanom dekanátu Topoľčany. Zomrel v 62. roku života.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 889

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prašice 1770 dec. 21. +1806 júl 16. Répássy, František farár