logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRenisz, Andrej

Iné mená:

Renisz Andreas. Renisz Andrej. Renis Andrej. Reniss Andrej

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

V r. 1401 sa spomína sa ako kňaz v Nemeckom čiže Nitrianskom Pravne. Tento kostol mu zveril Juraj, syn Leustacha z Jelšavy, niekdajšieho uhorského palatína. Proti tomu podal sťažnosť Peter, plebán sv. Martina z Bojníc. Pravniansky kostol si prisvojoval ako svoj filiálny a na Andreja mal sťažnosť, že odpiera poslušnosť, protiví sa a uráža ho. Juraj odpovedal, že nebol o veci informovaný, že nechce robiť proti farárovmu právu.

Pramene:

Fejér C.D.X.IV.81; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 889; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianske Pravno 1401 sp. - - - - Renisz, Andrej farár