logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovReguli, Abrahám Štefan

Iné mená:

Reguli Abrahamus, Stephanus.

Životopisné dáta:

* 1656, Pliešovce, okr. Zvolen – † 1718, Žiar nad Hronom

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1676 stal bakalárom, v r. 1677 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári aj v Pázmáneu. 17. októbra 1679 bol ustanovený za farára v Hájnikoch, nato od 26. júla 1684 v Sebechleboch. Od 25. júla 1687 bol vo Valaskej Belej, od 1. novembra 1688 v Turčianskom Svätom Martine, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal toto: 41ročný, kňazom 18 rokov, tu 9 rokov. Svojou prácou obrátil s mŕtvymi 300 duší. Od 24. apríla 1701 bol v Pukanci. 26. januára 1710 prijal farnosť Nová Baňa, v r. 1711 farnosť Svätý Kríž čiže Žiar nad Hronom, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovics. Pracoval až do r. 1718.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 887; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1679 okt. 17. 1684 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
Dobrá Niva 1683 - - 1684 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
Sebechleby 1684 júl 26. 1687 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
Valaská Belá 1687 júl 25. 1694 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
Martin 1688 nov. 1. 1688 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
Pukanec 1701 apr. 24. 1710 jan. 26. Reguli, Abrahám Štefan farár
Nová Baňa 1710 jan. 26. 1711 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
Žiar nad Hronom 1711 - - 1718 - - Reguli, Abrahám Štefan farár