logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRaukay, Matej

Iné mená:

Raukay Mathias. Raukay Matej.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal zo Svätého Kríža v Tekovskej župe čiže zo Žiaru nad Hronom. V generálnom seminári sa v r. 1695 stal bakalárom, v r. 1696 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1698 po treťom ročníku. 4. apríla 1699 ho vysvätil bojnický prepošt. 28. mája toho roka bol ustanovený za farára v Janovej Lehote. Od 20. apríla 1702 v Kopernici, od 10. januára 1704 bol znova v Janovej Lehote, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovics, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 40 rokov, tu je 15 rokov. Od 22. novembra toho roka bol v Horných Opatovciach a v Sklených Tepliciach. Od 26. novembra 1718 bol v Predajnej, kde bol aktívny až do r. 1722.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 886; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Janova Lehota 1699 máj 28. 1702 - - Raukay, Matej farár
Kopernica 1702 apr. 20. 1704 jan. 10. Raukay, Matej farár
Janova Lehota 1704 jan. 10. 1713 nov. 22. Raukay, Matej farár
Sklené Teplice 1713 nov. 22. 1717 - - Raukay, Matej farár
Horné Opatovce 1713 nov. 22. 1718 - - Raukay, Matej farár
Predajná 1718 nov. 26. 1722 - - Raukay, Matej farár