logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRastica, Teodor

Iné mená:

Rasticza Theodorus, Rhasticza Theodorus. Ruszticsák Theodorus.

Životopisné dáta:

* 1. apríla 1836, Skalica – † r. 1916 Sokolovce, okr. Piešťany

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 1. apríla 1836, Skalica. Dňa 25. mája 1861 bol vysvätený za kňaza. V r. 1863 prijatý do arcidiecéze, pôsobil ako kaplán v meste Pezinok, 1865 kaplán v meste Modra, 1867 sa stal administrátorom v Opoji. Od 20. mája t. r. bol farárom v Sokolovciach, kde sa vtedy stal dištriktuálnym notárom. R. 1911 priznaný dôchodok. Tam aj pravdepodobne zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 893; Schem. 1915.
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pezinok 1863 - - 1865 - - Rastica, Teodor kaplán
Modra 1865 - - 1867 - - Rastica, Teodor kaplán
Opoj 1867 - - 1869 máj 20. Rastica, Teodor administrátor
Sokolovce 1869 máj 20. 1911 - - Rastica, Teodor farár
1911 - - 1916 - - Rastica, Teodor dôchodok