logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRašovec Viktor, ThDr.

Tituly:

ThDr., dekan, kanonik, Mons.

Životopisné dáta:

* 17. februára 1922, Paštiná Závada, okr. Žilina – † 15. júla 2008, Nitra, poch. v Paštinej Závade

Životopis:

Po štúdiách v Biskupskom seminári bol ordinovaný v Nitre 12. júna 1949. V rokoch 1949-1951 bol kaplánom v Dubnici nad Váhom, r. 1951 správcom farnosti Opatová nad Váhom a potom kaplánom v Močenku. V r. 1951-1953 sa stal správcom farnosti Považskej Bystrici. V rokoch 1953-1958 spravoval farnosť Mojtín, v rokoch 1958-1971 farnosť Pružina. V r. 1971 získal titulu ThDr. obhájením dizertačnej práce - historickej štúdie na tému Život a dielo Štefana Závodníka. V rokoch 1971-1979 bol dekanom a správcom farnosti Považská Bystrica. Od r. 1976 bol prosynodálnym sudcom. V r. 1979 mu udelili titul sídelného kanonika a v rokoch 1979-1990 bol správcom nitrianskej katedrály.
V rokoch 1988-1991 pôsobil ako asistent Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Bratislava. V rokoch 1990-1991 sa stal správcom farnosti Trenčín, potom znovu spravoval nitriansku katedrálu a zároveň pôsobil ako odborný asistent CMBF v Bratislave, v rokoch 1993-1996 ako odborný asistent Teologického inštitútu v Nitre v odbore fundamentálna teológia. V r. 1997 mu udelili titul pápežského komorníka. V rokoch 1997-1999 bol súdnym vikárom. Je pochovaný v rodinnej hrobke v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 157; internetový zdroj
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 183.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubnica nad Váhom 1949 - - 1951 apríl - Rašovec Viktor, ThDr. kaplán
Močenok 1951 júl - 1951 po - Rašovec Viktor, ThDr. kaplán
Považská Bystrica 1951 po - 1953 - - Rašovec Viktor, ThDr. kaplán
Opatová 1951 apr. - 1951 júl - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti
Mojtín 1953 - - 1958 - - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti
Pružina 1958 - - 1971 - - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti 1971 ThDr.
Považská Bystrica 1971 - - 1979 - - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti dekan, 1976 prosynodálny sudca, 1979 kanonik
Nitra 1979 - - 1990 - - Rašovec Viktor, ThDr. rektor katedrály 1988-1991 asistent CMBF Bratislava
Trenčín 1990 - - 1991 - - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti
Nitra 1991 - - 1993 - - Rašovec Viktor, ThDr. rektor katedrály odb. as. CMBF Bratislava
Nitra 1993 - - 1997 - - Rašovec Viktor, ThDr. odb. asistent TI fundamentálna teológia, 1997 monsignor
Nitra 1997 - - 1999 - - Rašovec Viktor, ThDr. súdny vikár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020900Rašovec Viktor, ThDr.Život a dielo Štefana Závodníka1971