logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRandík, Jozef

Tituly:

kanonik, publicista

Životopisné dáta:

* 18. februára 1887, Žilina – † 1. júna 1969, Nitra

Životopis:

V rodnom meste nadobudol základné školské vzdelanie a navštevoval aj nižšie triedy gymnázia. Ako chovanec diecézneho Malého seminára zmaturoval v r. 1906 na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Už na gymnáziu v Žiline nadviazal priateľstvo so spolužiakom Jozefom Tisom, ktoré pretrvalo až do smrti. Vyštudoval teológiu vo veľkom seminári v Nitre, kde ho v r. 1910 vysvätili za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Skačanoch, v r. 1911 ho preložili do Čierneho, kde o dva roky zložil prosynodálne skúšky. V r. 1918 sa stal dočasným administrátorom farnosti v Novej Bystrici a kaplánom v Starej Bystrici; v r. 1919 prešiel do Kysuckého Nového Mesta, o rok neskôr sa stal farárom v Skalitom. Tam účinkoval až do r. 1938, keď ho preložili za farára do Dubnice. Medzitým bol vymenovaný za dištriktuálneho tajomníka a diecézneho poradcu. V r. 1939 sa stal dekanom, o dva roky neskôr kanonikom magistrom v Nitre, kde účinkoval až do smrti. V r. 1943 ho biskup Karol Kmeťko vymenoval za direktora Starostlivosti o náboženské základiny. Pohrebné obrady so zádušnou svätou omšou odbavil v nitrianskom katedrálnom chráme nitriansky kapitulný vikár Mons. ThDr., JUDr. Ján Pásztor.
Bol aj publicisticky činný a vo svojich literárnych príspevkoch (Slovák a Katolícke noviny, 1939-1943) zachoval dôležité svedectvá o študijných rokoch svojho priateľa J. Tisu.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1143; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skačany 1910 - - 1911 - - Randík, Jozef kaplán
Čierne, 1911 - - 1918 - - Randík, Jozef kaplán
Nová Bystrica 1918 - - 1918 - - Randík, Jozef administrátor
Stará Bystrica 1918 - - 1919 - - Randík, Jozef kaplán
Kysucké Nové Mesto 1919 - - 1920 - - Randík, Jozef kaplán
Skalité 1921 - - 1938 júl 31. Randík, Jozef farár
Ochodnica 1920 - - 1920 - - Randík, Jozef administrátor
Dubnica nad Váhom 1938 - - 1942 - - Randík, Jozef farár