logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRák, Matej

Iné mená:

Rák Matthias. Rák Matej

Životopisné dáta:

† 2. januára 1848, Horná Ves, okr. Prievidza

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1825 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Selciach, Krupine, potom bol prebendátom, kaplánom v Selciach, Svätom Kríži čiže Žiari nad Hronom, Novej Bani, Horných Hámroch a opäť v Novej Bani. Od r. 1831 bol farským administrátorom v Brehoch, od r. 1837 správcom farnosti v Rudne, od r. 1839 farárom v Hornej Vsi, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žiar nad Hronom 1828 sp. - - - - Rák, Matej kaplán
Nová Baňa 1829 sp. - 1833 sp. - Rák, Matej kaplán
Brehy 1831 - - 1831 - - Rák, Matej farár
Nová Baňa 1834 sp. - 1837 sp. - Rák, Matej kaplán
Píla 1838 - - 1838 - - Rák, Matej administrátor
Horná Ves 1839 - - 1848 - - Rák, Matej farár