logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRajčák, Oto Mikuláš, OFM

Tituly:

fráter, kuchár, pekár

Životopisné dáta:

* 5. decembra 1902, Trnovec, okres Skalica – † 27. mája 1972, Žilina

Životopis:

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil 7. októbra 1923 a večné sľuby skladal 4. októbra 1928. Pôsobil ako fráter bez kňazského svätenia. Najprv pôsobil vo františkánskom gymnaziálnom internáte v Malackách, a to ako kuchár (cocus), pekár (pistor) i ako rektor. V roku 1937 pôsobil v žilinskom kláštore františkánov zasa ako kuchár. Neskôr – v roku 1941 – bol v Hlohovci hospodárom a kuchárom. Príčinou smrti bol výron krvi do mozgu. V Žiline ho 19. júna 1972 pochoval kaplán vdp. Peter Danihel.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi