logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRagan, Gabriel

Tituly:

Mons., prof., ThDr., PhD.

Životopisné dáta:

* 27. novembra 1950, Blatné Revištia, okr. Sobrance

Životopis:

Po skončení strednej všeobecnovzdelávacej školy študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, kde ho 8. júna 1974 vysvätil biskup Július Gábriš za kňaza.
Bol kaplánom vo farnosti Košice – Dóm. Od r. 1977 pôsobil vo Fričovciach ako administrátor, od r. 1990 ako farár. V tom istom roku sa stal členom Presbyterskej rady, členom zboru konzultorov, odborným asistentom na CMBF UK na Spišskej Kapitule a v Košiciach. Popritom študoval na PAT v Krakove, kde dosiahol v r. 1993 licenciát. V rokoch 1994 – 2001 bol farárom i dekanom v Prešove - Solivare. Od r. 1995 je sudcom Metropolitného tribunálu. Od r. 2000 prednáša filozofiu a liturgiku v Košiciach na teologickej fakulte. V r. 2003 sa stal prodekanom Teologickej fakulty v Košiciach. Prednáša aj na Katedre filozofie a histórie Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pramene:

V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 58-59; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 170-171;
http://www.ke-arcidieceza.sk/arcibiskupsky-urad/metropolitny-tribunal/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice-katedrála 1974 - - 1977 - - Ragan, Gabriel kaplán
Košice-Dóm 1974 - - 1977 - - Ragan, Gabriel kaplán
Fričovce 1977 - - 1990 - - Ragan, Gabriel farár
na CMBF UK na Spišskej Kapitule a v Košiciach 1990 - - 1994 - - Ragan, Gabriel odborný asistent
Solivar 1994 - - 2001 - - Ragan, Gabriel farár
Košice 2001 - - - - - Ragan, Gabriel teologická fakulta


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
627306Ragan, GabrielLiturgické hnutie na Slovensku2001
529854Ragan, GabrielPrednášky z teológie liturgie.2002
529855Ragan, GabrielDejiny liturgického hnutia.2002
529862Ragan, GabrielLiturgická spiritualita kňaza podľa Redemptoris sacramentum.2005
529864Ragan, GabrielBiela sobota a veľkonočná vigília. Vplyv liturgického hnutia na súčasné chápanie a slávenie.2005