logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRády, Pavol

Iné mená:

Radi Paulus. Rády Pavel. Ráday Pavel.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. 1. júla 1729 bol ustanovený za farára v Slovenskom Pravne, kde pôsobil až do r. 1762. CV 1754 píše: „Slovák, trocha rozumie nem. a maď. Špekulatívnu teol. študoval dva roky, potom v Pázmáneu morálnu.“ Za neho sa začali písať matriky.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 881; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenské Pravno 1729 júl 1. 1762 - - Rády, Pavol farár