logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovQuirini, Michal Imrich

Iné mená:

Quirini Michael, Emericus.

Životopisné dáta:

* 1647 – † po r. 1710

Životopis:

Teológiu ukončil po treťom ročníku. 12. júla 1681 bol ustanovený za farára v Hradišti pod Vrátnom, 8. júla 1688 v Plaveckom Mikuláši. Od 19. novembra 1690 bol v Rači. V r. 1699 v júni tam vykonal vizitáciu gróf Ján Volkra, ktorý o farárovi takto: 52 ročný, 19 rokov kňazom a rovnako farárom. Dobrej povesti a života. Svoj úrad a sviatosti vysluhuje bez sťažností alebo nebezpečensta či poškodenia duší. Má dosť kníh a recituje breviár. Pracoval až do r. 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 880

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hradište pod Vrátnom 1681 júl 12. 1688 júl 8. Quirini, Michal Imrich farár
Plavecký Mikuláš 1688 júl 8. 1690 nov. 19. Quirini, Michal Imrich farár
Rača 1690 nov. 19. 1710 - - Quirini, Michal Imrich farár