logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPyber, Ján

Iné mená:

Pyber de Györkény Joannes.

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* okolo r. 1562, Trnava – † október 1633, Trnava

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Štúdiá absolvoval v Olomouci, vo Viedni a v Ríme. Za kňaza ho vysvätili v r. 1587. Bol trnavským kaplánom, v r. 1589 bol tam nemeckým kazateľom. 11. októbra 1592 ho vymenovali za ostrihomského kanonika a turnianskeho archidiakona. V r. 1601 sa stal šaštínskym archidiakonom a prefektom majetkov Ostrihomskej kapituly v Krásnej nad Hornádom. Od r. 1604 bol mestským farárom, v rokoch 1608 – 1611 prepoštom v Felhévize. 15. júla 1611 bol vymenovaný za päťkostolského biskupa, 6. júla 1614 ho ostrihomský arcibiskup František Forgáč vysvätil za biskupa. Ako biskup pôsobil väčšinou v Trnave, lebo jemu zverené diecézy boli pod osmanskou nadvládou. 22. apríla 1619 ho vymenovali za ostrihomského veľprepošta a veľkovaradínskeho biskupa. Spolupracoval s arcibiskupom Petrom Pázmaňom na rekatolizácii Uhorska. V r. 1605 sa zúčastnil na mierových rokovaniach s vodcom povstania uhorskej šľachty Štefanom Bočkajom. V r. 1621 priniesol naspäť korunu od Gabriela Betlena. 25. decembra 1625 bol povýšený za jágerského biskupa. Zomrel v Trnave.

Pramene:

Pray, Specimen etc. II., s. 190-199; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 879; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 557.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trnava 1604 - - 1632 - - Pyber, Ján farár