logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPusch, Anton

Životopisné dáta:

* 29. apríla 1809, Solivar pri Prešove, časť Soľná Baňa – † 24. novembra 1858, Soľná Baňa

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol ordinovaný v r. 1832 za kňaza. V rokoch 1833-1835 bol kaplánom v Ražňanoch, v rokoch 1835-1839 v Prešove. V rokoch 1839 - 1852 bol farárom vo farnosti Torysa, pričom v r. 1844 a v rokoch 1846 – 1847 zároveň excurrendo spravoval aj farnosť Krivany. Bol aj prísediacim súdnej tabule Šarišskej stolice. Od r. 1852 žil na dôchodku v Prešove - Solivare, časť Soľná Baňa.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 167

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ražňany 1833 ? - 1835 ? - Pusch, Anton kaplán
Prešov 1835 ? - 1839 - - Pusch, Anton kaplán
Torysa 1839 - - 1852 - - Pusch, Anton farár
Krivany 1844 - - 1844 - - Pusch, Anton excurrendo
Krivany 1846 - - 1847 - - Pusch, Anton excurrendo
Solivar 1852 - - - - - Pusch, Anton na dôchodku