logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPulmann, Andrej

Iné mená:

Pulmann Andreas. Pullmann, Pullman, Andrej

Tituly:

národný pracovník, náboženský a národovecký publicista, pedagóg

Životopisné dáta:

* 30. augusta 1842, Sobotište, okr. Senica – † 28. apríla 1930, Sobotište

Životopis:

Teológiu študoval v Ostrihome, za kňaza bol vysvätený 25. februára 1867.
V rokoch 1867-1872 pôsobil ako kaplán v Starej Turej a v rokoch 1873-1874 v Hrachovišti, potom bol 1878 administrátorom vo Vaďovciach, od r. 1887 farárom a od r. 1896 dekanom, 1904 okr. dekan v Radošine. Rozvíjal národnobuditeľskú prácu tak v spolkovej činnosti (Pomocná pokladnica v Starej Turej, Spolok sv. Vojtecha), ako aj v publicistike. V rokoch 1871-1873 spolupracoval s učiteľom F. O. Matzenauerom pri vydávaní časopisu Konfesionálna škola, v ktorom publikoval vlastné práce i preklady didaktických a pedagogických článkov zahraničných autorov.
Svoje kázne uverejňoval v Katolíckych novinách (1872). V národnopolitických otázkach sa stal prívržencom F. V. Sasinka. Bol členom Spolku sv. Vojtecha.
Z diela: Či konfesionálne lebo nekonfesionálne školy?, Vychovávateľské recepty, Oslava Komenského a sjazd učiteľov česko-slovanských v Přerove (Konfesionálna škola, 1, 1871).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 878; Katolícke noviny, r. 65, 1950, č. 34; Katolícke noviny, r. 67, 1952, č. 8-9; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 554;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hrachovište 1873 - - 1874 máj - Pulmann, Andrej farár
Vaďovce 1878 - - 1887 - - Pulmann, Andrej farár
Radošina 1887 - - 1922 - - Pulmann, Andrej farár