logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPugrics, Juraj

Iné mená:

Pugrics, vel Pagrics Georgius. Purgics Juraj

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. 4. júla 1734 bol ustanovený za farára v Lúčke, teraz Kunešov, kde už 25. toho mesiaca a roka dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 877; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kunešov 1734 júl 4. 1734 júl 25. Pugrics, Juraj farár