logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPsársky, Jozef

Iné mená:

Psársky Josephus

Životopisné dáta:

* 22. marca 1895, Rybník nad Hronom, okr. Levice – † 30. marca 1977, Levice, poch. v Rybníku nad Hronom

Životopis:

Ako mladík vstúpil do Saleziánskej spoločnosti Dona Bosca. Po skončení teologických štúdií bol 22. septembra 1923 vysvätený za kňaza. Dňa 31. augusta 1931 vystúpil zo Saleziánskej spoločnosti a stal sa diecíéznym kňazom. Bol kaplánom v Modre v okrese Pezinok, zastupujúcim správcom vo VeIkých Šenkviciach, dnešných Šenkviciach v okrese Pezinok, v rokoch 1934-1938 v Jedlových Kostoľanoch v okrese Zlaté Moravce. V rokoch 1938-1941 pôsobil v Ludanicich v okrese Topoľčany. Od r. 1941 pôsobil v Ujlaku čiže Veľkom Záluží v nitrianskom okrese, najprv ako dočasný správca, po roku ako farár. V rokoch 1946-1947 bol ubytovaný v Lehote pri Nitre, od r. 1947 tu pôsobil až do odchodu na odpočinok. V r. 1971 už žil na odpočinku v Leviciach, kde aj zomrel. Je pochovaný v rodisku. Zomrel dňa 26. marca 1977 v 83. roku života a v 54. roku kňazstva.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 351;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modra 1931 po - 1934 - - Psársky, Jozef kaplán
Šenkvice 1931 - - 1934 - - Psársky, Jozef administrátor
Jedľové Kostoľany 1934 - - 1938 - - Psársky, Jozef administrátor
Ludanice 1938 - - 1941 - - Psársky, Jozef kaplán
Veľké Zálužie 1941 - - 1946 - - Psársky, Jozef farár
Sokolovce 1952 - - 1959 - - Psársky, Jozef farár