logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPrúnyi, Samuel

Iné mená:

Prúnyi Samuel

Životopisné dáta:

* 1790 – † 11. augusta 1824, Badín, okr. Banská Bystrica

Životopis:

V r. 1807 bol prebendátom, potom pôsobil ako kaplán v Novej Bani a Banskej Bystrici. V r. 1810 sa stal správcom farnosti v Jastrabej, v r. 1812 v Slovenskej Ľupči. Od r. 1813 bol farárom na Španej Doline, od r. 1823 v Badíne, kde aj zomrel ako 34ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenská Ľupča 1812 - - 1813 - - Prúnyi, Samuel administrátor
Špania Dolina 1813 - - 1823 - - Prúnyi, Samuel farár
Badín 1823 - - 1824 - - Prúnyi, Samuel farár