logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovProkša, Ján

Iné mená:

Prokssa Joannes. Prokša Ján.

Životopisné dáta:

* 19. apríla 1816 – † 15. novembra 1891, Valaská, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1842 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Slovenskej Ľupči, Veľkých Uherciach, Čiernom Balogu, Bojniciach a Tajove. V r. 1849 bol správcom farnosti v Badíne, potom kaplánom v Novej Bani a Jastrabej. V r. 1851 bol správcom farnosti vo Svätom Ondreji čiže Brusne, kaplánom v Prievidzi, Banskej Bystrici, v rokoch 1852-1856 správcom farnosti v Kľaku, potom kaplánom na Starých Horách. V r. 1857 bol správcom farnosti v Predajnej, v rokoch 1858-1859 v Detvianskej Hute. Od r. 1860 bol farárom v Detvianskej Hute, v r. 1878 v Ponikách, od r. 1879 vo Valaskej, kde aj zomrel.
Bol to robustný muž, vysoký, zavalitý, až do smrti zdravý, chodieval rýchlo. Aj v starobe prevyšoval výkonom všetkých robotníkov na poli a v kosbe na lúkach. Bol výborný hospodár, volmi starostlivý. Uvádza to A. Kúdelka v Historia domus farnosti Valaská.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brusno 1851 - - 1852 - - Prokša, Ján administrátor
Kľak 1852 - - 1853 - - Prokša, Ján administrátor
Prievidza 1854 sp. - - - - Prokša, Ján kaplán
Predajná 1857 - - 1858 - - Prokša, Ján administrátor
Detvianska Huta 1858 - - 1876 - - Prokša, Ján farár
Poniky 1876 - - 1879 - - Prokša, Ján farár
Valaská 1879 - - 1891 - - Prokša, Ján farár