logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovProchotský, Juraj

Iné mená:

Prohoczky Georgius.

Životopisné dáta:

* Nová Baňa – † Lopej

Životopis:

V seminári sv. Vojtecha sa v r. 1749 stal bakalárom, v r. 1750 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1752 po druhom ročníku. 25. júla 1753 bol poslaný za kaplána do slob. kráľ. mesta Svätý Jur, potom 20. mája 1754 do Horných Hámrov. 22. júna 1755 bol ustanovený za farára v Žarnovici, 8. júla 1758 v Horných Hámroch. Od 24. mája 1771 bol v Lopeji, s čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 875; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žarnovica 1755 jún 22. 1758 - - Prochotský, Juraj farár
Kľak 1756 - - 1756 - - Prochotský, Juraj miestny kaplán
Horné Hámre 1758 júl 8. 1771 máj 24. Prochotský, Juraj farár
Lopej 1771 máj 24. 1779 - - Prochotský, Juraj farár